ยป
Servicii

Service Aparatura Medicala - Piese de Schimb - Verificare Aparatura Medicala - Consultanta

  1. Service aparatura medicala (intretinere, verificare si reparare)
  2. Buletine de verificare anuale/trimestriale cu verificare tehnica periodica si revizie tehnica periodica
  3. Consultanta radiologie si imagistica medicala (intocmire dosar autorizare CNCAN)
  4. Vanzari aparatura medicala
  5. Vanzari consumabile pentru aparatura medicala


Va rugam sa ne contactati pentru oferta de aparatura medicala .